Verzakte woning? Dat vijzelen we wel weer op!
Bent u niet zeker over de staat van uw fundering of treden verzakkingen op? Met behulp van een funderingsonderzoek zetten we deze onzekerheid om naar een duidelijk rapport.

We hebben verschillende onderzoeksmethodieken voor u beschikbaar. Per onderzoek stellen we de beste onderzoek onderdelen op, voorzien van een offerte.

Funderingsonderzoek is altijd maatwerk. Vaak gaat het om funderingen van panden die zijn opgebouwd uit houten palen waarvan u twijfelt aan de kwaliteit. We bieden u jarenlange ervaring voor het allerbeste onderzoek van uw huidige paalfundering.

Waar bestaat een funderingsonderzoek uit?

Een funderingsonderzoek bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • archiefonderzoek
 • bekijken constructief verband: zetting en zetting verschillen.
 • pandinspectie:
  • aard van de scheurvorming,
  • mate van scheurvorming,
  • belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting).
 • Bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef)
  • grondwaterstand,
  • NAP maatvoering.
 • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten
  • houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR.
  • onderlinge paalafstanden en de paaldikte
  • bepaling van de belasting en de belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de paal/palen
 • uitkomst lab onderzoeken houtmonsters (indien uitgevoerd)

Uiteindelijk geeft een rapport van het onderzoek een beoordeling van de conditie van de gehele fundering, hieruit valt een handhaving termijn af te leiden.

Handhaving termijn

Een handhaving termijn is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden zal blijven functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn.

Fundering technische handhaving termijn

Beoordeling:

 • Ruim voldoende > 25 jaar
 • Voldoende < 25 jaar
 • Matig 10 -15 jaar
 • Onvoldoende 0 – 5 jaar

Een degelijk uitgevoerd rapport is ongeveer 5 jaar te gebruiken als bewijs bij verkoop van een pand.

Is het rapport ouder dan 5 jaar dan adviseren wij voor verkoop opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren indien u zeker wilt weten wat de conditie van de fundering op dat moment is.

Advies over uw funderingsprobleem

Wilt u advies van een expert betreffende de status van uw fundering?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel direct met een van onze funderingssexperts via 0182 – 51 36 15

2 + 14 =

Lid van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Smit Funderingstechniek
Oostbaan 1125
2841 ML Moordrecht
0182 – 513 615
info@smitfunderingstechniek.nl