Verzakte woning? Dat vijzelen we wel weer op!

Wat een opluchting!

De bodem van een groot deel van Nederland, waaronder de Randstad, bestaat voornamelijk uit slappe klei- en veenlagen. Die bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt.

Daarom kunt u te maken hebben met het verzakken van uw woning, bestrating, riolering en groenvoorzieningen. De impact is groot. De verwachting is dat de schade aan funderingen en infrastructuur tot 2050 tot ca. € 22 miljard kan oplopen.

De grond waarop uw huis is gebouwd

Onder de soms wel 20 meter dikke kleilaag zit een vaste zandlaag waarop de palen onder de woningen zijn gefundeerd.

Grondwater is een belangrijke factor in het totale pakket. Hoe lager het grondwater staat, des te sneller zal de grond inklinken.

Funderingsmogelijkheden

Hier ziet u de belangrijkste funderingstypen. (van links naar rechts)

  1. Een fundering op staal op een zand ondergrond. (komt in West Nederland waarschijnlijk niet voor)
  2. Een fundering op staal op een kleilaag. Een woning die op een dergelijke wijze is gefundeerd zal met de inklinking van de bodem mee blijven zakken, soms tot meer dan 1 cm per jaar
  3. Een fundering op kleef bestaat uit houten palen waarvan de onderkant niet draagt op de vaste zandlaag. Omdat de grond in de loop van de tijd aan de paal is gaan hangen is het draagvermogen van de paal vaak overbelast en kan de woning blijven zakken.
  4. Bij een op stuit geheide fundering staat de houten paal tot in de vaste zandlaag en vind daar zijn draagvermogen.
  5. Betonoplangers zijn geplaatst op een houten paal. Oorspronkelijk bedoeld als bezuiniging op de ontgraving, later bedoeld om de hoogte van bovenkant funderingshout op een dieper niveau te krijgen. In deze figuur is de houten paal onder de betonoplanger op stuit geheid in de vaste zandlaag.
  6. De laatste decennia worden hoofdzakelijk betonnen heipalen gebruikt.

Fundering historische woningen

De meeste historische woningen en gebouwen uit de 16e tot 20e eeuw in de Randstad zijn niet gefundeerd. Daardoor zakken ze dus mee met de inklinkende bodem. Om te voorkomen dat straten en huizen onder water komen te staan, is het waterpeil de afgelopen eeuwen al een halve meter verlaagd. Het verder verlagen van het waterpeil geeft risico’s op schade aan panden die wel gefundeerd zijn.

Lid van de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Smit Funderingstechniek
Oostbaan 1125
2841 ML Moordrecht
0182 – 513 615
info@smitfunderingstechniek.nl