Uw woning veilig en goed hersteld?

We hebben ruim 100 jaar ervaring met funderingstechnieken, onder andere in de regio Rijnmond. Samen met ons team en vaste partijen werken we met u naar een totaaloplossing voor uw fundering: van ontwerp tot uitvoering!

Vergroten
woonruimte

Wilt u graag meer ruimte? Ook dan kunt u bij ons terecht. Vergroot uw woning met een op zichzelf dragende kelderbak of fundering voor een uitbouw.

Funderingsherstel

Zitten er scheuren in uw muren? Klemmen uw deuren en ramen? Is de vloer scheef of merkt u een groot hoogteverschil tussen uw woning en de stoep? Dit zijn signalen dat uw fundering mogelijk is verzakt.

U

Funderings
onderzoek

Wij brengen met een funderingsonderzoek de staat van de fundering van uw woning of bedrijfspand in beeld. Dat doen we bijvoorbeeld bij een vraag voor een uitbreiding. Of als er verzakkingen zijn.

“Smit is een deskundig en solide bedrijf. Flexibel en open wat betreft communicatie en informatie. Contacten zijn direct en adequaat opgetreden. Ze zijn misschien niet de goedkoopste, maar de prijs/kwaliteitverhouding is uitstekend! Smit gaat grotere en complexe projecten zeker niet uit de weg.”

- Maurits Wagenaar

“Smit Funderingstechniek heeft ons uitstekend geholpen met advies en realisatie van een kelderbak in het souterrain tijdens de verbouwing van onze nieuwe dijkwoning. Het project werd op tijd en volgens specificaties opgeleverd. De samenwerking en communicatie verliep erg prettig.”

- Michel van den Boomen

Vergroten woonruimte

Hoe gaan wij te werk?
 • Kennismaking en locatiebezoek
 • Verkrijgen van informatie over huidige fundering (met funderingsonderzoek of aanwezige tekeningen) en wensen voor de nieuw te maken fundering
 • Begroting voor de engineering van de fundering
 • Indicatieve offerte voor uitbreiding
 • Uitvoeren van de engineering + aanvragen omgevingsvergunning
 • Bespreken engineering en afstemmen laatste wensen
 • Opmaken definitieve offerte op basis van stukken
 • Voorbereiden werk op locatie (vooropnames, bouwplaatsvergunning, planning)
signalen voor funderingsherstel
Zitten er scheuren in uw muren? Klemmen uw deuren en ramen? Is de vloer scheef of merkt u een groot hoogteverschil tussen uw woning en de stoep? Dit zijn signalen dat uw fundering mogelijk is verzakt. Als u hier niets aan verandert, wordt de schade alleen maar groter. Later kan dit zelfs gevaarlijk worden!
Hoe gaan wij te werk?
 • Basisherstel met constructievloer op palen
 • Aanbrengen kelderbak op palen
 • Constructiebalk op palen
 • Kennismaking en locatiebezoek
 • Verkrijgen van informatie over huidige fundering (met funderingsonderzoek of aanwezige tekeningen/berekeningen) en wensen voor de nieuw te maken fundering
 • Offerte voor de productie van de fundering in onze werkplaats
 • Indicatieve begroting voor herstel
 • Uitvoeren van de productie + aanvragen bouwplaatsvergunning
 • Bespreken productie en afstemmen laatste wensen
 • Opmaken definitieve offerte op basis van stukken
 • Voorbereiden werk op locatie (vooropnames, bouwplaatsvergunning, planning)
 • Uitvoeren werk op locatie

Funderingsherstel

Funderingsherstel

signalen voor funderingsherstel
Zitten er scheuren in uw muren? Klemmen uw deuren en ramen? Is de vloer scheef of merkt u een groot hoogteverschil tussen uw woning en de stoep? Dit zijn signalen dat uw fundering mogelijk is verzakt. Als u hier niets aan verandert, wordt de schade alleen maar groter. Later kan dit zelfs gevaarlijk worden!
Hoe gaan wij te werk?
  • Basisherstel met constructievloer op palen
  • Aanbrengen kelderbak op palen
  • Constructiebalk op palen
   • Kennismaking en locatiebezoek
   • Verkrijgen van informatie over huidige fundering (met funderingsonderzoek of aanwezige tekeningen/berekeningen) en wensen voor de nieuw te maken fundering
   • Offerte voor de productie van de fundering in onze werkplaats
   • Indicatieve begroting voor herstel
   • Uitvoeren van de productie + aanvragen bouwplaatsvergunning
   • Bespreken productie en afstemmen laatste wensen
   • Opmaken definitieve offerte op basis van stukken
   • Voorbereiden werk op locatie (vooropnames, bouwplaatsvergunning, planning)
    U

    Funderingsonderzoek

    Waar bestaat een indicatief funderingsonderzoek uit?
    • Archiefonderzoek
    • Bekijken constructief verband: zetting en zettingsverschillen.
    • Pandinspectie:
     • Aard van de scheurvorming
     • Mate van scheurvorming
     • Aangrenzende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting, grondwaterstand)
    • Gegevens metingen en constateringen inspectieputten
    • Visueel bepalen van houtsoort van de palen (vuren of grenen)
    • Onderlinge paalafstanden en de paaldikte
    • Onderzoeksrapport met een beoordeling van de staat van de fundering; hieruit valt een handhavingstermijn af te leiden
    • Beoordeling handhavingstermijn: dit is de periode waarbinnen de fundering op de huidige wijze, bij gelijkblijvende omstandigheden, blijft functioneren zonder dat herstelmaatregelen nodig zijn; de beoordeling kan als volgt zijn:
     • Ruim voldoende: 20-25 jaar
     • Voldoende: 15-20 jaar
     • Matig: 10-15 jaar
     • Onvoldoende: 0–5 jaar
     • Urgent: 0-1 jaar